Download Windows 7 SP1 các phiên bản – nguyên gốc từ Microsoft

0
17336

Download Windows 7 SP1 các phiên bản – nguyên gốc từ Microsoft

Bên dưới là link file ISO Windows 7 SP1 nguyên gốc từ Microsoft được mình download trực tiếp theo: Cách tải file iso Windows tất cả các phiên bản từ Microsofthot-2

 

► Download Windows 7 Home Premium SP1

Windows 7 Home Premium SP1 32bit: Link Google Drive
Windows 7 Home Premium SP1 64bit: Link Google Drive

► Download Windows 7 Professional SP1

Windows 7 Home Professional SP1 32bit: Link Google Drive
Windows 7 Home Professional SP1 64bit: Link Google Drive

► Download Windows 7 Ultimate SP1

Windows 7 Home Ultimate SP1 32bit: Link Google Drive
Windows 7 Home Ultimate SP1 64bit: Link Google Drive

LINK THƯ MỤC DỰ PHÒNG:

https://drive.google.com/open?id=0BzaI16xa7N0DMWNWWTZuR25yems