Download Windows 8 và win 8.1 SP 3 chính thức từ Microsoft

0
26439

Bộ Cài Đặt Windows 8 Tất Cả Phiên Bản (Mới Nhất)

MICROSOFT WINDOWS 8 X86 ENGLISH (multiple editions)
Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 X64 ENGLISH (multiple editions)
Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X86 ENGLISH
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. iso
Languages: English
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X64 ENGLISH
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522. iso
Languages: English
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x86 ENGLISH
File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages: English
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x64 ENGLISH
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

Cám ơn các bạn đã theo dõi.